Club Turtaş Beach Hotel

  • Telatiye Mah. M. Kemal Bulvari, 07490 Konakli / Alanya, Turkey